Wie niet fluo is, is gezien

De Gazet van Antwerpen bracht op 10 november 2017 (print + online) een artikel uit over verkeersveiligheid bij fietsers, en meer specifiek over het nut van fluohesjes en fietshelmen in het verkeer. Waarop is dit stuk gebaseerd?

door Jonas Polet

Ik verzond eerst een mail naar de journalist in kwestie om te vragen hoe hij te werk is gegaan bij het schrijven van zijn artikel. Ik kreeg vrij snel antwoord.
De journalist maakte bij het schrijven van dit artikel gebruik van verschillende bronnen. Zo nam hij contact op met vrijwel elke overheidsdienst die ook maar iets met verkeersveiligheid te maken heeft. Hij contacteerde het Belgisch Instituut Verkeersveiligheid (BIVV), de VAB, FOD Economie en de Vlaamse Stichting verkeerskunde (VSV). Deze organisaties gaven hem cijfermateriaal. Op basis hiervan ging de journalist op zoek naar tendensen in verkeersveiligheid bij fietsers. Na het vaststellen van bepaalde patronen, heeft hij verschillende interviews afgenomen voor extra informatie.
Na deze algemene informatie en het vergaren van bronmateriaal toog ik aan het checken. Bij elke verwijzing in het artikel naar externe bronnen, zocht ik deze op en legde ze naast de beweringen in het artikel. Ik heb item na item doorlopen vond geen discrepanties.
Voor een controle van de quotes in het artikel verzond ik een mail naar de personen aan het woord komen. Ze bevestigden dat hun quotes correct waren. Enkel Stef Willems van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vertelde dat hij niet was gecontacteerd, maar dat de quote uit een oud persbericht kwam.

Conclusie: De journalist heeft goed gebruik gemaakt van een waaier aan bronnenmateriaal. Hij heeft grondig research gedaan en bijkomend enkele mensen gecontacteerd voor hij aan zijn artikel begon. Enkel de bij de quote van Stef Willems had hij beter de man eerst gecontacteerd om te horen of hij nog steeds achter zijn oude quote stond. Ik heb geen fouten gevonden en het lijkt me gedegen eigen werk van de journalist.

Artikel: file:///C:/Users/jonas/Downloads/20171110_Gazet-van-Antwerpen_p-0_Wie-niet-fluo-is-is-gezien-maar-waarom-fietsen-zoveel-mensen-nog-zo.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *