Mechelen koploper in ademtesten

Helft van ademtesten in provincie gebeurt in Mechelen’, zo kopt Gazet van Antwerpen in de krant van woensdag 15 november 2017 (print). De Mechelse burgemeester Bart Somers maakte indrukwekkende cijfers bekend via sociale media. In het volledige artikel verwijst de journalist enkel naar de burgemeester en zijn Facebookbericht. Maar klopt  wat de burgemeester zegt wel?

Door Silke Hintjes

Op 13 november post de Mechelse burgemeester Bart Somers indrukwekkende cijfers op sociale media. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar zouden er in de politiezone Mechelen-Willebroek 14.008 ademtesten zijn afgenomen, 52% van alle testen uit de hele provincie en veel meer dan in de stad Antwerpen, die nochtans vijf keer groter is. Wat mij het meeste opviel is dat er in het artikel enkel wordt verwezen naar dat bericht van de burgemeester, en er een paar bijkomende reacties van hem gegeven worden. Niet dat de burgemeester hierover zou liegen, maar hij heeft er natuurlijk alle baat bij zijn stad in een goed daglicht te stellen. Zou de journalist al deze cijfers ook gecheckt hebben?
Ik vernam van de woordvoerder van de politiezone Mechelen-Willebroek dat dit verhaal begon bij Radio 2. Op maandag 13 november kregen alle mediacontacten van de politiezone Mechelen-Willebroek een persbericht met de resultaten van de alcoholtests van dat weekend. Radio 2 vroeg de politie naar het resultaat van de eerste 8 maanden van dit jaar. Zo werd duidelijk dat de politiezone Mechelen-Willebroek binnen de provincie de eerste van de klas is als het gaat op alcoholcontroles. De burgemeester heeft toen gereageerd op de vragen van Radio 2 en hen de cijfers gecommuniceerd. Diezelfde avond berichtte hij er ook over op zijn Facebookpagina, een bericht dat dus door Gazet van Antwerpen werd opgepikt.
De journalist van Gazet van Antwerpen vertelde me dat hij enkele weken ervoor de gegevens via een informant bij de politie al had kunnen inkijken, maar dat hij er op dat moment nog niet over mocht berichten omdat de informant vermoedde dat de stad er misschien eerst mee naar buiten wilde komen. Toen Bart Somers de cijfers op sociale media postte wou de journalist daar meteen een reactie over van hem, ook over de cijfers van de andere steden in de provincie. Door druk van de redactie moest het artikel in de krant van 15 november. De journalist wilde wachten tot hij de cijfers van de andere steden zou krijgen, maar burgemeester Somers zou die pas een dag later kunnen geven en zolang mocht de journalist niet wachten. Daarom heeft hij er een Mechels verhaal van gemaakt en zich gebaseerd op het bericht van de burgemeester. Hij wist dat de gegevens min of meer klopten vermits hij vooraf de cijfers via een informant had kunnen inkijken en hij door ervaring in de provincie wist hoe het ongeveer zat.
Wanneer ik het aantal controles van alle politiezones in provincie opvraag bij zowel de burgemeester als bij de politiezone, merk ik dat de totalen van de controles in de volledige provincie in het bestand van de politie niet kloppen met die in het bestand van de burgemeester. Ik krijg geen reactie van de politie op mijn vraag hiernaar.
Naast het aantal controles gebruikt de burgemeester in zijn reacties nog wat demografische cijfers. Zo zegt hij dat de stad Antwerpen al gauw vijf keer groter is dan Mechelen en Willebroek, en dat de provincie 1,7 miljoen inwoners telt en Mechelen en Willebroek samen slechts 110.000 inwoners. Een check op de website Vlaanderen.be en de website van de FOD economie leert me dat dit niet helemaal klopt. De provincie telt 1,8 miljoen inwoners, Mechelen en Willebroek samen net geen 112.000 inwoners en Antwerpen is maar 2,2 keer groter dan Mechelen en Willebroek samen. Apart komt dat neer op drie keer groter dan Mechelen en zeven keer groter dan Willebroek.

Conclusie: In het artikel zijn geen verkeerde conclusies getrokken. Mechelen is inderdaad eerste van de klas als het aan komt op alcoholcontroles in de provincie, ongeveer de helft hiervan gebeurt in Mechelen-Willebroek. Alleen is het duidelijk dat de journalist hier te veel druk heeft gekregen van de redactie om het artikel snel in de krant te krijgen, waardoor hij niet heeft kunnen wachten op extra materiaal. De journalist heeft hier( te) veel vertrouwen gehad in de burgemeester, deels wellicht ook omdat hij uit ervaring wist dat het ongeveer wel die getallen zijn.

Artikel: http://gpr.me/kba3erb81y/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *