In Limburg verdien je gemiddeld 2940 euro

 

‘In Limburg verdien je gemiddeld 2.940 euro’ was de titel van een artikel dat op 12 oktober 2017 verscheen op de website van Het Nieuwsblad. Volgens de Jobat Loonwijzer 2017 varieert het gemiddeld maandelijks brutoloon behoorlijk per Vlaamse provincie. Werken in Brussel zou het beste betalen.

door Maaike Marchand

De Jobat Loonwijzer is een onderzoek van Jobat zelf, samen met onderzoeksbureau Ipsos. Het onderzoek gaat over het gemiddeld maandelijks brutoloon per Vlaamse provincie en dat kan behoorlijk verschillen. De journalist benadrukt dat het gaat om gemiddelden en het brede plaatje. In het artikel van het Nieuwsblad wordt niemand geciteerd, maar trekt de journalist de conclusie dat het verschil vooral te maken heeft met omstandigheden, doordat in Brussel bijvoorbeeld veel grote bedrijven en organisaties (zoals de EU) zijn. Dit wordt bevestigd door Gerard Bunteneers, docent Economie aan de PXL, in een filmpje van TV Limburg.

Ik heb aangedrongen om het bronmateriaal te krijgen, maar dit is niet gelukt. Ik kreeg wel info over de manier waarop de studie gebeurd is. Het onderzoek gebeurde bij 24 502 mensen uit een research panel via online ondervraging. De journalist van Jobat liet me weten: “Neen, exacte aantallen heb ik niet meteen bij mij. Er is een gelijkmatige verdeling over de provincies, met in verhouding iets meer antwoorden in Vlaanderen dan in Wallonië, maar ook daar zijn de cijfers voldoende representatief. Ipsos kijkt wat dat betreft de representativiteit altijd na. Of anders gezegd: we publiceren enkel cijfers die door Ipsos als representatief zijn aangegeven. Merk op dat we met 24.502 respondenten ook een erg grote steekproef hebben.
Het research panel is een erg breed panel van mensen die zich kandidaat hebben gesteld om regelmatig aan onderzoeken deel te nemen. Daarnaast komen er ook respondenten via andere kanalen zoals via de website(s) van Mediahuis en via de nieuwsbrieven. Maar ook hier kijkt Ipsos dit allemaal na.”
Jobat lijkt dus blind te varen op het werk van Ipsos maar het is jammer dat de journalist in zijn artikel niets vermeldt over de werkwijze van het onderzoek.

Op vacature.com verschijnt een gelijkaardig artikel, maar dan op basis van de Salarisenqête 2017 van vacature.com en KULeuven. 66 241 deelnemers vulden die enquête volledig in. Dat zijn ruim het dubbel aantal respondenten dan bij de Jobat Loonwijzer. Volgens de Jobat Loonwijzer verdient de gemiddelde Belg 3181 euro. Volgens de Salarisenquête is dat 3401 euro. Het verschil tussen de twee studies over het gemiddelde maandsalaris bedraagt meer dan 200 euro, en is dus niet te verwaarlozen.

Conclusie: Het onderzoek van de Jobat Loonwijzer 2017 lijkt representatief. De journalist nuanceert voldoende en zijn conclusies lijken logisch. Ik schrijf ‘lijken’ omdat ik het bronmateriaal van Ipsos zelf niet kon inkijken. De journalist vermeldt niet hoe het onderzoek gebeurd is en dat is wel jammer.

Artikel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171012_03127264

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *