Hangt leefloon af van waar je woont?

‘Leefloon krijgen hangt vaak af van woonplaats’, schreef De Morgen (print) op 5 december 2017. Volgens het Vlaamse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van UAntwerpen en Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale ontwikkeling en de Stad), bestaan er, afhankelijk van je woonplaats, verschillen in het toekennen van een leefloon. Maar is dat wel zo?

Door Maxime Simon

‘Eerst en vooral: of iemand al dan niet geld heeft of daar op een alternatieve wijze aan kan geraken, is dé factor die bepaalt of iemand een leefloon krijgt. Niet de woonplaats. Maar toegegeven, er is wel iets aan van de variatie tussen OCMW’s.’ Zo opent Marjolijn De Wilde, onderzoekster van het Centrum voor Sociaal Beleid, één dag later haar column in De Standaard. Zelf kwam ze ook aan bod in het artikel van De Morgen. Ze zei dat het bij de variatie tussen gemeenten om kleine verschillen gaat waarvan ze denkt dat die ‘academisch relevant zijn, maar inhoudelijk niet zo veel leren’.

Professor Peter Raeymaeckers (centrum OASeS en UAntwerpen) kaart de verschillen wel aan als ‘problematisch’. Met hem legde de journalist bij De Morgen als eerste contact. Nadat hij ’s ochtends het Jaarboek had doorgenomen en Peter Raeymaeckers had gebeld, kreeg hij ook meteen een eerste deadline: om 11u moest er een verhaal online staan.
Nadien belde hij Marjolijn De Wilde op, die bij de eerste oproep niet opnam, en die zei hem meteen: ‘Ow Ow, niet te hard van stapel lopen, die verschillen zijn significant maar heel klein.’

Uit het artikel blijkt dat ook. De Wilde komt meermaals aan het woord en krijgt ook de kans om die kleine verschillen uit te leggen. Vanwaar de titel dan? De journalist legt het uit: ‘De titel en de boventitel zijn niet door mij geschreven. Het gebeurt heel vaak dat ik een titel schrijf en dat die wordt veranderd door de eindredactie. De titel geeft het aan als een feit en een heel harde waarheid. En dat is, denk ik, niet wat de tekst vertelt. Wat ik met mijn stuk duidelijk wou maken is dat de mogelijkheid bestaat dat je met dezelfde voorwaarden of situatie in bepaalde gemeenten wel recht hebt op een leefloon en in de andere niet.’

Conclusie: Wat de journalist met zijn artikel wilde duidelijk maken is na het aandachtig lezen van het artikel ook duidelijk. Maar de titel geeft de indruk dat het al dan niet krijgen van een leefloon varieert volgens je woonplaats. Dat is niet wat het artikel zegt. De hoofd- en eindredactie zijn niet onschuldig. Was er geen eindredactie gedaan op de titel en boventitel, dan gaf het stuk waarschijnlijk een heel ander beeld.

Artikel: http://gpr.me/avc8j408nz/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *