Gigantische schade door ongevallen

330 miljoen, zoveel schade veroorzaken slechts 779 ongevallen. Met deze titel pakte Het Laatste Nieuws uit op 7 November 2017 (print). Die 330 miljoen was het eerste van een brij aan cijfers die de modale lezer een inzicht moet verlenen in de wondere wereld van de verzekeringsindustrie. De aanleiding van deze publicatie was een persbericht van Assuralia, de koepelorganisatie van de verzekeraars, die 2 dagen later haar kerncijfers voor 2016 bekend maakte.

door Brecht Somers


Aan de basis lagen twee persberichten: ‘AI Kerncijfers 35’ dat wel publiek toegankelijk was op de website van Assuralia en ‘pers 2017 NL zonder notes’. Qua lay-out en qua cijfergegevens verschilden deze twee behoorlijk wat.
Dit artikel en de bronnen waarop het gebaseerd is bevatten een aantal ‘kleine’ maar vreemde rekenfouten. Om te beginnen staat er in de berichten van Belga dat noodweer vorig jaar goed was voor 352 miljoen schade. Ze zitten er 100.000 EUR naast, dit had 351,9 miljoen moeten zijn. Je zou dit een journalistieke afronding kunnen noemen, net zoals de titel die het heeft over 330 miljoen veroorzaakt door slechts 779 ongevallen. In persbericht ‘pers 2017 NL zonder notes’ staat 330,7.

De schade van de storm van 23 en 24 juni 2016 was een van de zwaarste in België.
Haar schade is dan ook apart vermeld. Het publieke persbericht ‘AI Kerncijfers 35’ heeft het over 64,6 miljoen EUR. In dit artikel en in alle andere artikels over deze cijfers staat er steeds dat de storm 116 miljoen EUR schade veroorzaakte, dat getal komt uit het andere persbericht ‘pers 2017 NL zonder notes’ en is vrijwel overal overgenomen. Die 116 miljoen blijkt, na wat rondvraag, gewoon een meer compleet getal te zijn. Het brengt zowel schade aan voertuigen als schade ten gevolge van wateroverlast in rekening.

De 116,6 miljoen die de storm van 23 – 24 juni veroorzaakte gedeeld door 29.645 schadedossiers
geeft geen gemiddelde van 5.328 EUR per schadedossier. Het gemiddelde komt op 3.886 euro. Dit zijn toch wel zeer verschillende cijfers.
De journalist neemt hier het gemiddelde van de overstromingen van 27 mei en 8 juni 2016 (5.328) en zet het bij de storm van 23 en 24 juni.

Om af te sluiten is er nog een cijfer in het artikel dat niet overeenkomt met ‘AI Kerncijfers 35’
het gaat om de nettowinst van alle verzekeraars in 2016. Het Laatste Nieuws artikel heeft het over
1,32 miljard EUR, in ‘AI Kerncijfers 35’ staat 1,33. Een verschil van toch een goede 10 miljoen.

Conclusie: Wel wat rekenfoutjes, van wie ze ook mogen komen. De journalist had een aantal gemiddelden zelf kunnen checken.

Artikel:  artikel HLN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *