Belgen lenen steeds meer voor een tweede verblijf

Volgens een artikel dat op 26 oktober 2017 in Het Laatste Nieuws verschenen is, leent de Belg steeds meer voor een tweede verblijf. Sterker nog: het bedrag van de lening zou zelfs met één derde gestegen zijn op een jaar tijd. Het gaat om cijfers van de Barometer van BNP Paribas Fortis. Kloppen deze cijfers en is dit representatief voor België?

Door Lars Puttaert


Volgens de journalist van het artikel werd de redactie zelf gecontacteerd door BNP Paribas Fortis. Het gaat om cijfers van het eerste semester 2017, wat niet in het stuk staat. Deze cijfers worden vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Zowat alle cijfers in dit artikel zijn overgenomen uit de Barometer. Zo zijn één op de vijf hypothecaire kredieten volgens de Barometer van BNP Paribas Fortis effectief bedoeld voor een tweede verblijf. Deze check leert ook dat de uitspraken van productmanager woonkredieten Barbara Dewulf in het artikel over de favoriete locaties van de Belg, overeenkomen met de info van de bank. Een hele resem andere cijfers in het artikel rijmt eveneens met de studie van de bank.
In het artikel is te lezen dat In de eerste zes maanden van 2016 het ontleend bedrag gemiddeld 155.422 euro bedroeg. In vergelijking: deze periode dit jaar was dit 203.649 euro. Er wordt wel nergens bij vermeld dat het hoofdzakelijk om recreatieve doeleinden gaat, en slechts in weinig gevallen om huurinkomsten te genereren. De titel lijkt mij ietwat misleidend, aangezien het bij deze cijfers enkel om BNP Paribas Fortis-klanten gaat. Productmanager Dewulf laat me echter weten dat dit voldoende representatief is: ‘Vermits één op de vier kredieten zich bij onze bank voordoen, kunnen we aannemen dat dit fenomeen voor alle Belgen geldt.’

Conclusie: ik vind geen fouten in dit stuk. Hier en daar zou ik een aantal zaken exacter hebben verwoord (onder meer doel van de leningen, vermelden dat het om het eerste semester van 2017 gaat). Ik was eerst niet zeker of deze gegevens wel voldoende representatief zijn, maar na antwoord van de productmanager lijkt me dat ze op voldoende hypothecaire kredieten gebaseerd zijn.

artikel:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/20171026_Het-Laatste-Nieuws_p-10_Belgen-lenen-steeds-meer-voor-tweede-verblijf%20(1).pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *