‘In de gevangenis word je beter niet ziek’

 

Op 18 oktober 2017 publiceerde De Standaard (print) het artikel ‘In de gevangenis word je beter niet ziek’. Ik kon achterhalen dat dit artikel gebaseerd was op een persbericht en een uitgebreide studie van Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Komen alle gegevens met elkaar overeen?

door Katya Bohdan

Er zijn plannen om de bevoegdheid voor gezondheidszorg in gevangenissen over te hevelen van de minister van Justitie naar die van Volksgezondheid. Ter voorbereiding werd aan het KCE gevraagd om de huidige zorgorganisatie in de gevangenissen in kaart te brengen.

Het KCE concludeert dat de gezondheidszorg in gevangenissen vaak ontoereikend is. Het is geen wonder dat veel gevangenen ziek worden in gevangenschap en nood hebben aan geneesmiddelen. 80% van de ondervraagde gedetineerden ontving minstens één voorschrift voor een geneesmiddel, waarvan het merendeel voor psychofarmaca (bijvoorbeeld antidepressiva). Een gevangene heeft gemiddeld jaarlijks 16 consultaties bij een arts. De huidige financiële middelen zijn ontoereikend om een goede zorgkwaliteit te bieden in gevangenissen, stelt het KCE nog.

Om na te gaan of alle gegevens in het artikel kloppen, heb ik elke uitspraak afzonderlijk vergeleken met het persbericht en met de KCE-studie zelf. Verder heb ik het artikel dat De Morgen daarover publiceerde eveneens vergeleken met het bronmateriaal (studie én persbericht) en met dat in De Standaard.

De Standaard baseert zich volledig op de studie en citeert de gegevens hiervan correct. De Standaard heeft het bijvoorbeeld over ‘16 huisartsenbezoeken per jaar’, terwijl De Morgen ‘18 huisartsenbezoeken per jaar’ schreef. In het persbericht wordt dit laatste inderdaad zo gemeld, maar in de studie zelf staat dat het 16 bezoeken per jaar zijn, en 18 als je de verplichte intake erbij rekent.
De Morgen lijkt zich te baseren op het persbericht, De Standaard is duidelijk ook in de studie zelf gaan kijken. De Morgen heeft haar informatie wel aangevuld met enkele uitspraken van UGent professor Freya Vander Laenen. De Standaard brengt commentaren van Geens en De Block.

Conclusie: ik stel geen discrepanties vast tussen de beschikbare informatie in de studie en het artikel van De Standaard. De journalist van De Standaard heeft grondig werk gedaan.

Artikel: http://gpr.me/tgn9bffw1g/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *