Factcheck: Tegemoetkoming voor alle assistentiehonden

Op 12 november 2016 verscheen er in Het Belang van Limburg een artikel over tegemoetkomingen voor mensen die nood hebben aan een assistentiehond. Het artikel duidt de wetgeving over assistentiehonden en de terugbetaling ervan. Vreemd genoeg worden enkel blindengeleidehonden terugbetaald en geen andere soort assistentiehond, zoals een epilepsiehond, autismehond of hoorhond.
Door Chris Lanssens

Volgens een Nederlandse studie en volgens parlementslid Vera Jans (CD&V) is het voordelig voor de maatschappij om alle soorten assistentiehonden terug te betalen aan de zorgvrager, in vergelijking met andere vormen van hulp. Ze pleit er dan ook voor deze honden op te nemen in de refertelijst voor terugbetaling. Voor dit artikel gaan we te rade bij de wetgeving rond assistentiehonden, The Belgian Assistence Dog Federation en het voorstel tot resolutie (overheidsbesluit) dat parlementslid Vera Jans met haar collega’s wil laten goedkeuren.
Het voorstel van parlementslid Vera Jans en haar collega’s vormt de basis van het artikel in het Belang van Limburg waardoor we makkelijk een vergelijking konden maken. We stelden vast dat enkele zaken verkeerd zijn geïnterpreteerd.
In het krantenartikel wordt geschreven dat je sinds 2009 kan worden beboet als je een assistentiehond weigert in een publieke plaats. Dit is niet correct en staat zelfs niet in het wetsvoorstel van Vera Jans. In 2009 werd er een wetgeving opgesteld rond assistentiehonden en de benoeming ervan, toen was er nog geen sprake van boetes. Boetes werden pas neergeschreven in het decreet van 29 maart 2013 en gingen uiteindelijk in werking op 1 januari 2014. Over de hoogte van de boetes zijn er geen wettelijke bepalingen, politierechters bepalen dit.
In het artikel schreef de journalist dat een assistentiehond zorgt voor een besparing van 8.471 euro per jaar op mantelzorg. Dit haalt hij uit de resolutie die is uitgebracht door parlementslid Vera Jans, en is gebaseerd op de Nederlandse studie: ‘Het maatschappelijk rendement van Stichting Hulphond Nederland’ door consultants Scholten en Franssens. In feite was het bespaarde bedrag in die studie wel 16 942 euro maar door aftrek van een forse foutenmarge, was het eindresultaat zowat de helft ervan. Om maar te zeggen dat het nut van zo’n hond niet simpel te becijferen valt.
Conclusie: we stellen vast dat de journalist het artikel heeft gebaseerd op de resolutie die is uitgebracht door parlementslid Vera Jans. De cijfers zijn correct overgenomen en er zijn geen andere interpretatiefouten gemaakt. De kwestie van de boetes klopte niet, de boodschap van het artikel bleef weliswaar duidelijk.
Artikel: http://www.gopress.be/xsc0d54nx3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *