Dokters van de Wereld: zieke asielzoekers krijgen te weinig zorg

‘Dokters van de Wereld: “zieke asielzoekers krijgen te weinig zorg”’. Dat kopte De Morgen op 15 november 2016. Met deze titel suggereert de journalist dat de overheid niet voldoende doet om asielzoekers te helpen. Is dat zo?

Door Jolien Lelièvre

Emmy Deschuttere, die meewerkte aan het onderzoek van Dokters van de Wereld zei me dat dit niet het geval is. Asielzoekers kunnen wel degelijk terecht in de daarvoor voorziene centra van Fedasil. Dokters van de Wereld verzorgt alleen asielzoekers die niet willen verblijven in de centra’s. Het gaat dus om een ander publiek dan wie recht heeft op opvang door Fedasil.

Volgens haar is het artikel accuraat en correct. Hier stel ik mij vragen bij. In totaal werden er 10.447 patiënten ondervraagd in twaalf landen, waarvan in België alleen al 2.264. Hoe weinig waren het er dan niet in sommige landen?

Het aantal bevraagde patiënten in het artikel komt overigens niet overeen met het document dat ik van Dokters van de Wereld kreeg. De journalist heeft het over 9.610 bevraagden, in het document van Dokters van de Wereld gaat het om 10.447 mensen. Verder vermeldt het artikel dat 50% van de doelgroep niet naar een zorgcentrum gaat uit angst om gearresteerd te worden. Volgens het onderzoeksdocument is dit percentage in Europa 39,6%.

De journalist brengt via de Gentse professor Stéfanie De Maesschalk wel een nuancering aan bij deze studie: de resultaten kunnen niet veralgemeend worden want het gaat om mensen die zelf toenadering zoeken tot de ngo.

Conclusie: de journalist vermeldt tweemaal andere cijfergegevens in haar artikel dan het bronmateriaal weergeeft. De titel is misschien misleidend. Nu krijgen we de indruk dat de overheid inderdaad te weinig doet, Dokters van de Wereld zegt zelf dat dit niet klopt. De journalist heeft wel moeite gedaan om de bevindingen voor te leggen aan verschillende experten.

Artikel: http://www.demorgen.be/binnenland/dokters-van-de-wereld-zieke-asielzoekers-krijgen-te-weinig-zorg-bbbfa73d/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *