‘Belg verarmt amper dankzij stijgende huizenprijzen’

De Tijd kopt op 24 december 2016 dat wij Belgen amper verarmen dankzij het stijgen van de huizenprijzen. Bij het lezen van die titel gaan de wenkbrauwen aan het fronsen: is dit geen contradictio in terminis? We gaan te rade bij de bron van het cijfermateriaal én bij de experts van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck in Antwerpen.

Door Lilith Geeraerts

Het Belgische gezinsvermogen is nauwelijks gedaald tijdens de eurocrisis. Van 2008 tot 2014 daalde het vermogen van het ‘middelste’ Belgische gezin (de mediaan: de helft van de Belgen is rijker, de helft armer) met 2 procent. Dat bracht het naar 217.900 euro, terwijl het netto-vermogen van de ‘middelste’ inwoner van de eurozone maar liefst 10% zakte, naar €104.100. De Belgen komen er in dat plaatje dus bijzonder goed vanaf. De berekening met mediaan is ook veel objectiever dan het gemiddelde nemen, aangezien de hoogste lonen dat omhoog zouden trekken.

De journalist haalt de cijfers recht uit een publicatie van de Europese Centrale Bank, gebaseerd op een studie bij 18 nationale centrale banken. De cijfers voor België werden in september al bekend gemaakt. Die publicatie vinden we makkelijk terug. Een contactpersoon bij de Nationale Bank van België (Hans Geeraerts) helpt ons bij de interpretatie van de cijfers en bevestigt dat het artikel klopt. De ‘verarming’ van België berekenen op vlak van vermogen is natuurlijk wel slechts een deel van de waarheid. Er zijn andere factoren, zoals werk of werkloosheid, die uiteraard ook een grote rol spelen.

De onderzoekers van Centrum Herman Deleeck bevestigen dat de meeste Belgen er financieel niet slecht aan toe zijn. Volgens Sarah Kuypers, onderzoeker gespecialiseerd in vermogensongelijkheid, blijft het armoedepercentage in België al jaren stabiel (rond de 15%). Ze stelt ook dat de ongelijkheid in België relatief klein is, zelfs in vergelijking met Scandinavische landen. Dat veel mensen in België vastgoed bezitten, vormt een onderdeel van dit verhaal.

Conclusie: mede dankzij de stijgende huizenprijzen en de Belgische gewoonte om te kopen, eerder dan te huren, leden de Belgische gezinnen opvallend minder verlies dan andere Europeanen. Het artikel klopt met de algemene cijfers voor België, dat bevestigen de studie van de NBB en specialist in vermogensongelijkheid Sarah Kuypers.
Artikel:http://www.tijd.be/nieuws/archief/Belg_verarmt_amper_dankzij_stijgende_huizenprijzen.9845665-1615.art

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *