Criminaliteit bereikt in heel België dieptepunt

Op 9 november 2016 bracht De Tijd een verslag van de Belgische criminaliteitsstatistieken van het eerste kwartaal in 2016. De titel van het stuk spreekt voor zich: ‘Criminaliteit bereikt in heel België dieptepunt.’ Is dat zo?
Door Chris Lanssens
Opvallend is dat het algemene criminaliteitscijfer in dit rapport gedaald is ten opzichte van de vorige jaren. De politie registreerde de eerste drie maanden van 2016 nog 211 713 criminele feiten, dat zijn er 11 000 minder dan in diezelfde periode het jaar ervoor. De daling komt grotendeels door het verminderen van de cijfers van diefstal (carjackings, inbraken, winkeldiefstallen, etc.). Die dalende tendens zet zich algemeen door in de criminaliteitscategorieën, behalve bij oplichtingen, drugs en mensensmokkel.
De basis van dit artikel is een uitgebracht rapport dat kan worden geraadpleegd op http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/
Het is geen makkelijke taak, een politierapport vertalen in mensentaal. Je wordt bedolven onder cijfers en je kan soms de verkeerde conclusie trekken. Cijfers zijn cijfers, maar in dit rapport wordt geen onderzoek gevoerd naar de achterliggende oorzaken ervan, het is een weergave van het aantal vaststellingen en aangiftes die de federale politie heeft geregistreerd.
Na het vergelijken van het politierapport en het krantenartikel kwamen we tot de conclusie dat de journalist de criminaliteitsstatistieken zo correct en objectief mogelijk probeerde weer te geven. Hij merkte terecht op dat er een dalende trend is in de cijfers, maar probeert hier zo objectief mogelijk te blijven door de lezer geregeld attent te maken dat dit enkel cijfergegevens zijn. Een visser die zich richt op het vangen van een specifiek soort vissen, zal daar ook meer van vangen en zien terugkeren in de cijfergegevens.
De uitzonderingen in dit rapport worden ook belicht, zoals de stijgende cijfers voor drugs, oplichting en mensensmokkel. De journalist zegt hier duidelijk bij dat deze hogere cijfers ook het resultaat zijn van een verhoogde inspanning van de politie. Deze pure cijfergegevens zijn niet noodzakelijk een graadmeter van hoe het er aan toe gaat in ons land.
Conclusie: de journalist heeft de criminaliteitsstatistieken correct proberen weer te geven zonder te grote conclusie te trekken. Hij nuanceert correct wanneer er uitzonderingen zijn in de cijfers, zoals de verhoogde cijfers in verband met drugs, mogelijk door de verhoogde politie-inspanningen.
Artikel:http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_algemeen/Criminaliteit_bereikt_in_heel_Belgie_dieptepunt.9828997-4002.art?ckc=1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *