Cijfers rond pesten op het werk schieten de hoogte in

‘Gepest, belaagd, betast en de baas heeft niets gezien’, zo luidt de titel van een artikel dat De Morgen op 26 oktober 2016 publiceerde in de krant. De titel dekt de lading min of meer. Dat de baas niets gezien zou hebben, slaat op het feit dat 64% van de deelnemers aan een enquête hierover de leidinggevende (mede)verantwoordelijk acht, omdat die bijvoorbeeld niet kordaat optreedt bij problemen.
Door Laura Gerard
Securex, een organisatie gespecialiseerd in human recources, voerde het onderzoek uit onder 1754 werknemers, en legde de deelnemers onder meer deze stelling voor: ‘Ik ben in de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van pesterijen op het werk’. Hierop konden de deelnemers ontkennend of bevestigend antwoorden.

Op de website van Securex is het persbericht dat aan de basis lag voor deze berichtgeving gemakkelijk te vinden. Alle cijfers werden correct weergegeven in het artikel. Nadat Heidi Verlinden van Securex achteraf nog een blog plaatst over het onderzoek, blijkt dat het artikel verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Het persbericht zelf kopt: ‘pesterijen op werkvloer met derde omhoog’ Opmerkelijk: in de blog lijkt het of Securex de cijfers die in de Vlaamse media verschenen zijn probeert te nuanceren: ‘Gelukkig is de realiteit minder erg dan deze interpretatie van de resultaten. Want zich slachtoffer voelen is niet hetzelfde als slachtoffer zijn. En iemand aanduiden als dader wil niet noodzakelijk zeggen dat deze persoon ook effectief de dader is. Maar de perceptie van werknemers over de ervaren pesterijen op het werk duidt wel degelijk op een probleem.’
Het aantal (ervaren) pesterijen is met een derde gestegen, maar verwijst niet noodzakelijk naar een stijging van het aantal werkelijke slachtoffers. En dit is het probleem van het artikel: het is niet duidelijk dat het gaat om de perceptie van de werknemers. Dat valt ook moeilijk af te leiden uit het persbericht. Securex is niet voldoende duidelijk geweest in het persbericht en wil door middel van de blog toch de juiste nuancering aanbrengen.
In het artikel van De Morgen staat dat 1800 werknemers deelnamen aan de bevraging. Volgens het persbericht en in het blogbericht namen 1754 werknemers deel . Is 1800 niet wat te sterk afgerond? De journalist haalt aan ‘dat veel slachtoffers geen klacht durven indienen en dat dit ook blijkt uit de nieuwe bevraging van hr-dienst Securex’. Dit kunnen we niet uit het onderzoek afleiden. Mogelijk is de journalist tot deze uitspraak gekomen door cijfers van het onderzoek en de cijfers van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk te vergelijken met de bevindingen van de Secures-enquête. De journalist reageerde niet op een vraag hierover.
Conclusie: het artikel klopt in grote lijnen, op het aantal deelnemers aan de enquête na. Wel had er een duidelijk onderscheid gemaakt mogen worden tussen feiten en perceptie van pesten op het werk, maar de bron voor de journalist, het persbericht, deed dit ook te weinig.
Artikel: http://www.demorgen.be/binnenland/gepest-belaagd-betast-en-de-baas-heeft-niets-gezien-b44367fd/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *