Geboortes en verlossingen: twee verschillende zaken.

De Standaard bracht op 25 oktober 2016 een artikel over bevallingen. Het artikel sprak mij meteen aan om te factchecken. Het bevatte infographics die alle cijfers klaar en duidelijk weergaven en toch nog een halve pagina tekst met uitleg en duiding bij die cijfers. Redelijk gemakkelijk te checken, dacht ik. Niets bleek minder waar. De cijfers mochten in het artikel gemakkelijk uitgelegd zijn, in het jaarverslag was dat alles behalve het geval.
Door Sophie Wellens
Wat mij meteen opviel: in de tekst zelf staat dat er 63.877 geboortes waren en in de infographic ernaast las ik  dat er 65.052 geboortes waren in 2015. “Een eerste fout gevonden,” dacht ik. Maar na het jaarrapport grondig uit te spitten, ontdekte ik dat er wel degelijk een verschil is tussen de verlossingen en geboortes en dat beide cijfers correct zijn. Er bestaat blijkbaar zoiets als een verlossing en een geboorte, beide hebben elk hun eigen criteria om aan te voldoen. De definitie van een verlossing : een geboorte van één of meer kinderen met een gewicht van ≥ 500 gram uit één moeder. Het getal 63 877 verwijst hiernaar. Bij een geboorte gaat het om één kind, levend of dood van ≥ 500 gram of van ≥ 22 weken bij onbekend geboortegewicht. Indien beide aspecten onbekend zijn, dan geldt een lengte van ≥ 25 cm als criterium. Het getal 65.052 verwijst hiernaar. Een hele boterham om te begrijpen maar eens je het doorhebt is het vrij simpel, en beide cijfers kloppen dus wel degelijk.
Verder was ik even verward door de perinatale sterftecijfers. In het artikel staat dat de perinatale sterfgevallen bij baby’s met een geboortegewicht van meer dan 500 gram 0,59% bedraagt en dat van baby’s met een geboortegewicht van meer dan 1000 gram 0,34%. In het jaarverslag las ik de getallen 5,9% en 3,4%. Ik vroeg de journaliste hiernaar en zij verzekerde me dat ze het verslag goed heeft nagekeken. De 5,9 en 3,4 zouden op duizend zijn en niet op honderd. Dat klopte. Het teken voor % en voor een duizendste leken erg op elkaar in mijn ogen, zodat ik ze eerst verwarde, maar ze maken wel degelijk een groot verschil uit.
Conclusie: de cijfers in het artikel kloppen met die in het jaarverslag. De journalist heeft alles correct weergegeven.

Artikl: http://gpr.me/dntp7h0rme/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *