Wat verandert er in de apotheek?

Op vier dagen tijd schreef De Standaard wel vijf artikels over het besparingsbeleid van de ex-populaire minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Het laatste artikel van de vier, op 2 november 2016, kopte ‘Patiënten zullen minder geholpen worden in de apotheek.’ Waarover gaat het eigenlijk?
Door Helena Coen
De apotheker en zijn klanten zijn de dupe van besparingen, dat is duidelijk de teneur van het stuk. Al de gegevens komen in het artikel uit het persbericht van de Algemene Pharmaceutische Bond. In De Standaard wordt de voorzitter van de bond geciteerd en geeft minister De Block een reactie.
Na het checken van alle cijfers en quotes is het duidelijk dat er geen inhoudelijke fouten in het artikel in De Standaard staan. Wel zijn er kleine bemerkingen bij de uitleg van sommige zaken. In de derde alinea staat er bijvoorbeeld dat apothekers niet enkel medicatie verkopen, maar ook begeleidingsgesprekken voeren. Er wordt niet uitgelegd wat dit gesprek precies inhoudt en hoe dit speelt bij de besparingen. Een begeleidingsgesprek is een gesprek dat een apotheker heeft met personen die bepaalde medicatie moeten nemen zoals diabeten. De apotheker legt dan uit hoe de medicatie gebruikt moet worden en waarom het belangrijk is om de medicatie in te nemen.
In de voorlaatste paragraaf staat dat kleinere dosissen medicatie de overheid meer zullen kosten dan grote dosissen. De journalist legt niet uit waarom dit zo zou zijn. Het komt doordat de overheid een deel van de medicatie vergoed. De overheid betaalt evenredig meer voor een kleine doos dan voor een grote doos.
Ten slotte beweert minister van Volksgezondheid Maggie de Block (Open VLD) dat de besparingen niet zo zwaar zijn: de informatisering neemt de meeste administratieve taken immers over. Eerder in het artikel staat niets over informatisering, het is verwarrend voor de lezer. Volgens apotheker Jan Meeusen, een bron die ik zocht voor verduidelijking, hebben apothekers nog steeds veel werk want de informatisering van de sector functioneert niet. Er zijn nog veel problemen met het systeem waardoor er geen verlaging van de werkdruk is.
Conclusie: het artikel bevat geen fouten, maar de journalist had voor de duidelijkheid misschien wel wat uitleg kunnen geven aan het begeleidingsgesprek, de kleinere dosissen en de informatisering.

Artikel: http://gpr.me/pts3rv03bg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *