‘1 op de 4 holebi’s deed al poging tot zelfmoord’

Op 28 oktober 2016 publiceerde De Morgen een artikel over alarmerende cijfers in een nieuw onderzoek van de universiteit Gent over het psychisch welzijn van holebi’s en transgenders. Volgens De Morgen deed liefst een kwart van de Vlaamse holebi’s en transgenders al een poging tot zelfdoding. We vergeleken het artikel met de studie.
Door Laura Gerard
De bron van het stuk in De Morgen: een persbericht gepubliceerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, met als titel: ‘ nieuwe actiepunten in Vlaams actieplan Suïcidepreventie tegen suïcidaal gedrag bij holebi’s en transgenders’. Hiervoor werden 656 holebi’s en 243 transgenders bevraagd. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor het uitbouwen van aanbevelingen in het suïcidebeleid om risico’s te verminderen en beschermende factoren te bevorderen. Dat is niet de focus van de journalist van De Morgen. De journalist haalt aan dat, ondanks het feit dat het homohuwelijk goedgekeurd is en het mogelijk is om kinderen te adopteren door personen van hetzelfde geslacht, er nog heel wat problemen zijn voor holebi’s en transgenders. ‘Stigma’s en discriminatie blijven bestaan. Dat blijkt uit het onderzoek, dat informeerde naar het psychisch welzijn van de Vlaamse lgbt-gemeenschap.’, zo klinkt het in het persbericht.
Wanneer we het artikel vergelijken met het persbericht, zien we dat de cijfers correct zijn overgenomen. We merken op dat het grootste deel van het artikel is overgenomen van het persbericht. Zelfs een quote van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, komt bijna letterlijk uit het persbericht. Enkel een uitspraak van onderzoekspromotor Gwendolyn Portzyky van de UGent staat niet in het persbericht vermeld. De journalist heeft haar gebeld om een reactie toe te voegen aan zijn artikel. Overigens wordt nergens in het persbericht of krantenartikel vermeld dat het bij de studie om een masterthesis gaat, laat staan dat de namen van de studenten die het onderzoek uitgevoerd hebben vernoemd worden.
Professor Portzky beaamt dat de uitspraak die zij deed correct is weergegeven in het artikel in De Morgen, en bezorgde ons ook de masterthesis. Zowel in de thesis als in het krantenartikel lezen we dat de reactie van de ouders bij een coming-out, en de bereidheid tot het zoeken van psychische hulp bij problemen, het risico op suïcidaal gedrag kunnen verminderen. Ook andere gegevens in het krantenstuk worden bevestigd in de thesis.
Conclusie: het artikel in De Morgen komt overeen met het persbericht dat aan de basis ervan ligt, en waarvan de gegevens terug te vinden zijn in de bronstudie. Dat het hierbij om een masterthesis gaat wordt nergens vermeld, jammer voor de studenten die al het werk deden. Ook enkele factoren om al dan niet hulp in te roepen die belangrijk lijken in de studie, ontbreken in De Morgen. Maar fouten vonden we nergens in dit stuk.

Artikel: http://gpr.me/uhng1b6412/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *