Drijven mensen met burn-out de overheid op hoge kosten?

Het Laatste Nieuws bracht op 15 november 2016 het bericht: ‘Langdurig zieken kostten de overheid 106 miljoen euro in 2015’. Wie denkt dat 106 miljoen euro nog wel meevalt voor een heel land, heeft gelijk. In werkelijkheid gaat het om meer dan 4,9 miljard euro (cijfers RIZIV).

Door Jolien Lelièvre

Hoe is dit enorme verschil in cijfers ontstaan? Het artikel gaat wel degelijk over langdurig zieken, maar bij 106 miljoen gaat het enkel om langdurig zieken door een burn-out. Mensen met een burn-out zijn uiteraard niet de enige groep van langdurige zieken. Slechts 4,6% van alle langdurige zieken in 2015 zijn mensen met een burn-out.

Wie dus enkel snel even de titel van het artikel leest op de trein of onderweg naar het werk, wordt meteen op het foute been gezet. Later in het artikel gaat het wel over langdurig zieken door een burn-out. De aandachtige lezer zal dit dus misschien wel door hebben, maar de gehaaste lezer die onderweg is naar zijn werk zal dit hoogstwaarschijnlijk ontgaan.

Het Laatste Nieuws veranderde achteraf de titel toch in: ‘Langdurig zieken door burn-out kostten de overheid 106 miljoen in 2015’. De eindredacteur gaf toe dat de titel voor verwarring kon zorgen. De reden dat ‘door burn-out’ er eerst niet stond was volgens haar simpelweg omdat de titel dan te lang zou worden. Door het in het artikel enkel over de hoge kost van langdurig zieken met burn-out te hebben, wordt wel de perceptie gecreëerd dat zij de overheid op hoge kosten jagen. Dit terwijl 106 miljoen euro slechts een kleine fractie is van de 4,9 miljard euro die de overheid spendeert aan langdurig zieken. Dit totaalplaatje blijft buiten beeld.

Conclusie: de journalist zet de lezer op het foute been: eerst al door de titel, die nadien wel gecorrigeerd werd, verder door te zwijgen over de totaalkosten voor langdurig zieken Zo komt wel erg veel gewicht te liggen op de kosten door burn-out.

Artikel: http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/2978732/2016/11/15/Langdurig-zieken-kostten-de-overheid-106-miljoen-in-2015.dhtml

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *