Hoe (on)gezond ontbijten studenten?

De Morgen was niet de enige krant die op 18 oktober 2016 via Belga het nieuws oppikte over het ontbijtgedrag van kotstudenten. “Kotstudenten ontbijten gezonder dan studenten die thuis wonen”, blokletterde het artikel. Uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit zou blijken dat kotstudenten gezonder ontbijten dan studenten die thuis wonen. Op basis van welke elementen werd het onderzoek uitgevoerd?
Door Zohra Benhammou

De Christelijke Mutualiteit (CM) voerde een onderzoek bij 2 600 studenten in het hoger onderwijs over hun ontbijtgedrag. De enquête werd via mailing en Facebook gevoerd. Hiervan hebben 44,33% personen de mail geopend en 19,5% ervan heeft doorgeklikt op de vragenlijst. Dat is een responsrate van 1 op 5, niet dramatisch laag maar ook niet erg hoog. De enquête werd volgens de organisatoren door 2 600 studenten beantwoord, een behoorlijk aantal. Anne Deschuytere, projectleider hiervan, bevestigt dat er zowel kotstudenten als thuisstudenten bevraagd zijn geweest, maar het is niet duidelijk of het om evenredige groepen gaat. Het gaat in dit onderzoek alleszins om een zelfrapportage.

Op basis van de respons heeft de CM de belangrijkste resultaten weergegeven in een persbericht.

Het artikel in De Morgen brengt maar een fractie van al de gegevens van de studie. Het stuk legt vooral de focus op het belang van een stevig ontbijt. Dat is uiteraard een boodschap die de organisatie in kwestie, CM, de wereld in wil sturen. Daarnaast wordt ook een analyse gemaakt van het ontbijtgedrag van zowel kotstudenten als ‘thuisstudenten’. Deze informatie is makkelijk terug te vinden in een persbericht op de website van de CM. Hierin wordt ook verwezen naar een link waarin de resultaten van de studie weergegeven worden met specifieke cijfers en grafieken.

De melding in het krantenartikel dat kotstudenten gezonder ontbijten dan studenten die niet op kot zitten, komt overeen met de gegevens in het rapport van de Christelijke Mutualiteit.

Conclusie: De studie van de Christelijke Mutualiteit bevestigt alle cijfers en uitspraken die verschenen zijn in het artikel van De Morgen. Het ziet ernaar uit dat dit een geval is van geslaagde overname van een persbericht, eerst door Belga, daarna door de klanten van Belga. CM kan zich dus verheugen in een grote weerklank voor haar initiatief.

Artikel: http://www.demorgen.be/binnenland/kotstudenten-ontbijten-gezonder-dan-studenten-die-thuis-wonen-bb024b8a/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *