De visie van Vlaamse plattelandsbewoners op hun dorp

Op 10 december 2016 verscheen in De Standaard een artikel over de toekomstvisie van plattelandsbewoners op hun dorpen. Het onderzoek, een dorpelingenenquête, werd uitgevoerd door de Vlaamse vormingsvereniging Landelijke Gilden.
Door Arnaud De Decker
De enquête werd uitgevoerd bij ongeveer 1000 dorpelingen in 25 dorpen over heel Vlaanderen, mensen die aangesproken werden tijdens plaatselijke events. Naast de woonkwesties werden ook nog andere vragen gesteld, naar de visie op fusies van gemeenten bijvoorbeeld. Slechts één op de tien bevraagden ziet een fusie met een andere gemeente zitten. 88% vindt dat het dorpsgevoel en het landelijke karakter van hun gemeente intact zijn gebleven. We konden de enquête inkijken en het materiaal vergelijken met het verschenen artikel.
Het is een mooi voorbeeld van hoe de journalist de cijfers van het onderzoek op een correcte wijze heeft verwerkt: “Iets meer dan de helft van de bewoners wil wel dat er meer mensen in het dorp komen wonen, maar dat er in de dorpskern hoger gebouwd wordt, wil maar 30 procent. En slechts 4 procent vindt dat de gemeente werk moet maken van meer woningen in de dorpskern.”
De enige kanttekening bij het stuk is dat de journalist soms iets nauwkeuriger zou kunnen zijn in haar verwoording: “Uit de enquête blijkt wel dat dorpsbewoners hoogbouw niet zien zitten, maar één of twee extra bouwlagen kunnen al veel verschil maken. Net als kleiner bouwen en wonen.”
Stijn De Roo, adjunct-directeur van Landelijke Gilden, werd door de journalist gecontacteerd om de bevindingen uit de enquête aan te vullen of toe te lichten. We namen contact op met hem: al zijn uitspraken kloppen en zijn op een correcte manier weergegeven.
Conclusie: de journalist heeft puik werk geleverd en heeft zich strikt gehouden aan het cijfermateriaal gebruikt in het onderzoek. Ook bij het citeren van Stijn De Roo werden geen fouten gemeld. Soms zou de journalist iets nauwkeuriger kunnen zijn in haar verwoording.

Artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161209_02618335

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *