Tijd met en voor onze kinderen

Op 28 november 2017 verscheen het stuk ‘We brengen meer tijd met de kinderen door, en toch voelt het niet zo aan’ in De Morgen (online). Ik ging na waarop het artikel zich baseerde.

Door Carole Poncin

In het artikel worden cijfers uit een internationaal onderzoek vergeleken met de meningen van experten uit Vlaanderen. Het artikel geeft als bron een artikel in The Economist weer. De journalist is op zoek gegaan naar stemmen uit Vlaanderen om dit stuk meer relevantie te geven.
Het onderzoek werd gevoerd door twee professoren sociologie, Giulia Dotti Sani en Judith Trias. Zij vergeleken de dagindeling van ouders uit elf hoge-inkomenslanden in 1965 met die van ouders uit dezelfde landen in 2012. België zit niet in het onderzoekssample, wel onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. We leren bijvoorbeeld dat een moeder in 1965 dagelijks ongeveer 54 minuten bezig was met de zorg voor haar kinderen en in 2012 104 minuten, wat ongeveer twee keer zo veel is. Na het onderzoek te hebben ingekeken, vind ik bevestiging voor de aangehaalde cijfers in het artikel.

Daarnaast reflecteren twee Vlaamse professoren over de realiteit in België. Professor sociologie en expert tijdsbesteding aan de VUB, Ignace Glorieux (van onderzoeksgroep TOR) bevestigt de trends ook voor België in het artikel. Hij geeft aan dat hij correct werd geciteerd en dat de gegevens uit degelijk onderzoek komen. Professor klinische psychologie aan de VUB, Elke Van Hoof, stemt eveneens in met de resultaten van het onderzoek. Zij ontkracht echter wel de mythe dat meer tijd met de kinderen gelijk is aan kwaliteit omdat de maatschappelijke context sterk veranderd is. Ook zij werd naar eigen zeggen correct geciteerd.

Conclusie: Het artikel is gebaseerd op correcte cijfers en expertises. De journaliste heeft zich niet beperkt tot de internationale studie maar heeft bijkomende bronnen uit eigen land gezocht om hier iets relevants voor de eigen lezers van te maken.

Link naar onderzoek: https://www.researchgate.net/publication/301536336_Educational_Gradients_in_Parents%27_Child-Care_Time_Across_Countries_1965-2012_Educational_Gradients_in_Parents%27_Child-Care_Time

Artikel : https://www.demorgen.be/binnenland/we-brengen-meer-tijd-met-de-kinderen-door-en-toch-voelt-het-niet-zo-aan-b01d5229/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *