‘Record aantal Belgen op sociale bijstand’

Onder deze titel lezen we in De Standaard (print) op 16 oktober 2017 onder meer dat ondertussen 1 op 20 Belgen een bijstandsuitkering krijgt. Het leek me interessant om te onderzoeken of alle cijfers en beweringen in het artikel effectief correct waren.

door Katya Bohdan

Het artikel stelt onder meer:

• “1/20 Belgen krijgt een bijstandsuitkering”, “576.000 Belgen vallen onder ‘sociale bijstand’ ” en “5 procent van de Belgen ontvangt een leefloon”
• “Het stijgend aantal leefloners baart experts zorgen”
• “Er zijn structurele oorzaken volgens Cantillon, zoals migratie – 70 procent van de leefloners is van niet-Belgische origine”
• “In Brussel zijn er in verhouding bijvoorbeeld zes keer meer leefloners dan in Vlaanderen, in Wallonië is dat ruim drie keer zoveel.”
• ’33 procent van de leefloners is tussen 18 en 24 jaar oud, terwijl die leeftijdsgroep slechts 10,5 procent van de totale bevolking uitmaakt.’ – citaat van Julien Van Geertsom

Alle geciteerde uitspraken heb ik gecheckt met de betrokken experts, Julien Van Geertsom en Bea Cantillon. Ze bevestigen dat de informatie klopt en dat ze correct geciteerd zijn geweest.
De cijfers die ik hierboven aanhaal, heb ik nagetrokken bij relevante databanken (POD Maatschappelijke Integratie, STATBEL, EUROSTAT, FOD Sociale Zekerheid, de website onprvp.fgov.be). Ze bleken te kloppen. De cijfers uit het artikel en de infografiek kwamen eveneens overeen met de cijfers en de grafiek uit het boek van Bea Cantillon, “De Staat van de Welvaartstaat”. De journalist van dit stuk was zo vriendelijk mij dit te bezorgen. De journalist heeft de cijfers van Cantillon aangevuld met de beschikbare gegevens van de voorbije jaren om een evolutie aan te tonen in bijstandsuitkeringen.

Slechts één stukje bleek niet volledig te kloppen: “Er zijn structurele oorzaken volgens Cantillon, zoals migratie – 70 procent van de leefloners is van niet-Belgische origine.”
Dit werd echter al rechtgezet door De Standaard én gefactcheckt door Knack. Professor Cantillon zet het ook zo in haar boek, maar het gaat hier over een groep leefloners met een recente migratieachtergrond, waarvan de meeste “geboren en getogen” zijn in België. Het zou dus incorrect zijn om hieruit te besluiten dat 70 procent van de leeflonen gaat naar instroom van buitenaf.

Conclusie: Ik merkte geen discrepanties op tussen de gegevens van officiële overheidsinstanties en de cijfers en vergelijkingen in het artikel. Na alle cijfers gecheckt te hebben met het bronmateriaal dat publiek toegankelijk is en met de aangehaalde experten, concludeer ik dat er geen inhoudelijke fouten in het artikel zijn. Ik stel vast dat de journalist erg grondig te werk is gegaan voor dit stuk en op een zeer duidelijke manier de evolutie heeft geschetst van sociale bijstand sinds het ontstaan ervan in 1976. Een zeer goed en informatief stuk dus.

Artikel: http://gpr.me/ktd1hk1myn/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *