Sluikstorten in Gent

Gent heeft een probleem met sluikstorten. Zoveel is duidelijk uit een artikel in De Standaard van 31 oktober 2016, ook al beweren de verantwoordelijken dat de zaak weer onder controle is. Is dit werkelijk zo? Hoe snel wordt achtergelaten afval dan opgehaald?
Door Laura Brusselaers
Het overgrote deel van sluikstorten wordt binnen de 2 werkdagen opgehaald na melding ervan, maar 27% blijft nog 3 à 5 werkdagen in het straatbeeld en 9% wordt pas opgeruimd na 5 à 10 werkdagen. Het is wel zo dat het aantal meldingen jaarlijks blijft dalen. Zo blijkt uit het antwoord op de
schriftelijke vraag van Stephanie D’Hose (gemeenteraadslid Gent). D’Hose bezorgde mij het document met de vraag en het antwoord. De percentages die hierin aangehaald worden, komen overheen met die in het artikel. Nog andere cijfers vond ik in het netheidsrapport dat Jasmin Lauwaert, kabinetsmedewerker van schepen Tine Heyse, me bezorgde. De cijfers uit het artikel die in dit rapport terug te vinden waren, kwamen overeen met wat verscheen in het krantenartikel. De journalist heeft er geen fout laten insluipen.
Twee getallen uit het artikel zijn niet terug te vinden in het document en ook niet op de website van IVAGO. Het gaat om de 20 extra chauffeurs die werden aangeworven en de 4 afvalcoaches die het huisvuilophaalteam kwamen versterken. Waar komt deze info dan vandaan? De info over de 20 extra chauffeurs die zijn aangeworven in het kader van het actieplan ‘Meer geel op straat’ vond ik op de website van Groen Gent. De info over de 4 extra afvalcoaches vond ik op de website van Het Nieuwsblad. Ik dubbelcheck dit toch nog maar even en zie dat deze gegevens ook op de website van Stephanie D’Hose (Open Vld) terug te vinden zijn.
Conclusie: al het cijfermateriaal blijkt correct te zijn.
De journalisten hebben geen aspecten weggelaten. Er zijn nog wel meer maatregelen genomen om de netheid van Gent te bevorderen dan in het artikel staan, en over wie er aan sluikstorten doet en wat die hun drijfveer is, wordt geen woord gerept. Dat laatste was ook moeilijk doordat OVAM nog bezig is met een studie hierover en er dus nog geen resultaten beschikbaar zijn. Een staaltje van goed journalistiek werk dus.

Artikel: http://gpr.me/dx0nvce8jp/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *