12.000 collectieve ontslagen in 2016, toch?

Het afgelopen jaar kwamen meer dan 12.000 banen op de helling te staan door een aangekondigd collectief ontslag: meer dan een verdubbeling tegenover 2015 en het zwaarste cijfer sinds 2012. Dit stond op 10 januari 2017 te lezen op de website van De Morgen, maar was eigenlijk afkomstig van Belga. Vanwaar komen deze cijfers?
Door Jacob Delabastita
De gegevens blijken afkomstig uit een rapport van de FOD Werk, dat we zelf makkelijk konden vinden. Om deze cijfers een extra toets te geven, namen we verder contact op met Ludo Struyven, onderzoeker aan de KU Leuven.
Enkele gegevens uit het artikel die we bevestigd vonden in het bronrapport: vanaf januari tot december van 2016, hebben 118 bedrijven het voornemen tot een collectief ontslag geuit. Deze intentie had betrekking op ruim 12 000 werknemers, meer dan het dubbele van het jaar ervoor.

Opvallend is de versnelling in de laatste twee maanden van het jaar van het aantal ontslagen waarvan de procedure voor collectief ontslag werd doorlopen. Het krantenartikel geeft als reden het veranderen van de wetgeving rond brugpensioenen.

Ook het feit dat Antwerpen de zwaarst getroffen provincie is, klopt.
Ludo Struyven geeft voor ons kort duiding bij deze cijfers. “De cijfers kloppen zeer zeker. Alleen vind ik dat de nadruk in de titel van het artikel toch wat meer mag liggen op het feit dat de brugpensioenen veel met de gewijzigde wetgeving te maken heeft. Op 1 januari 2017 veranderde die namelijk, en dat is een grote oorzaak voor die plotse stijging van collectieve ontslagen eind vorig jaar. Op die manier konden bedrijven hun werknemers toch nog op brugpensioen sturen.
Ook sluitingen van enkele grote bedrijven drijven dit cijfer omhoog.”
Conclusie: de cijfers zijn wel degelijk juist, zowel volgens het bronmateriaal als volgens de geconsulteerde expert, al was iets meer duiding misschien op zijn plaats geweest. De journalist legt wel degelijk uit dat de stijging onder meer te maken heeft met de gewijzigde regeling rond brugpensioen, en kan dus niets verweten worden op dit vlak.

Artikel: http://www.demorgen.be/economie/ruim-12-000-jobs-weg-door-collectieve-ontslagen-in-2016-b5a6e900/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *